echo outdoor - neziskový sektor

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti všech účastníků je jedním ze základních kritérií při přípravě i samotné realizaci každého programu.

Hlavní náplní většiny programů jsou outdoorové aktivity, které nemohou dosahovat bezpečnosti a jistoty indoorových školení, ale právě příroda vytváří onen nenahraditelný rámec a kulisu dobrodružství, překonání sama sebe… Pečlivým zvážením cílů akce, výběrem nejvhodnějších aktivit a složením instruktorského sboru se snažíme tato rizika minimalizovat. (Zahraniční literatura uvádí, že outdoorové tréninky jsou zhruba 150× bezpečnější než sjezdové lyžování a asi 1000× bezpečnější než kopaná. V Čechách tomu nebude jinak.)

Máme zpracována bezpečnostní pravidla, která plně respektují bezpečnostní standardy Profesního sdružení pro zážitkové vzdělávání (PSZV).

K těm nejdůležitějším patří:

  • Program a bezpečnostní opatření přizpůsobujeme fyzickým možnostem účastníků výcviku. Vycházíme přitom ze Zdravotní deklarace, kterou všichni vyplňují před zahájením výcviku (u dětí do 18 let jejich právní zástupci).
  • Používáme kvalitní certifikované materiály, které vyhovují platným českým normám v oblasti bezpečnosti práce (normy ČSN EN) a standardům UIAA nebo ACCT.
  • Dbáme na psychickou bezpečnost účastníků. Vždy je informujeme o potenciálním riziku a dbáme na jejich svobodné rozhodnutí aktivitu neabsolvovat, případně ji přerušit.
  • Všichni instruktoři jsou vždy připraveni poskytnout v případě potřeby bezodkladně první pomoc a disponují prostředky pro přivolání odborné lékařské pomoci. Při každém výcviku jsou vybaveni pohotovostní lékárnou.
  • Úrazové pojištění účastníků je standardní součástí všech programů. Využíváme při tom služeb našeho smluvního partnera, kterým je ČSOB Pojišťovna.
  • Každá akce je zajištěna dostatečným počtem kvalifikovaných instruktorů. Licence naleznete Zde:
  • Na každou akci máme zpracován krizový scénář pro případné neočekávané situace.
echo outdoor agency