echo outdoor - neziskový sektor

FAQ – ČKD (platí především pro pobytové akce typu Program Start):

„Co si mám vzít s sebou? Jaké se mi hodí oblečení?“

Seznam doporučeného vybavení bys měl obdržet v dostatečném předstihu. Jestli tomu tak není, tak piš, volej, křič.
Obecně platí, že potřebuješ oblečení (a obutí) trojí kvality:
JEDNIČKOVÉ - v tom asi na kurz přijedeš a v průběhu kurzu jej použiješ minimálně.
DVOJKOVÉ - to je takové, ve kterém se budeš pohybovat den co den, takové, kterému nevadí trochu ušpinění a je pohodlné.
TROJKOVÉ - je takové, krému nevadí velké zablácení, namočení, natržení a odření.

„Jak řešíte program v případě špatného počasí?“

Známé heslo outdoorových kurzů říká: Není špatného počasí, je jen špatně oblečených účastníků.
Celý program tvoří vyvážený celek, proto se jej snažíme naplnit dle plánu. Výjimku tvoří situace, které by mohly mít vliv na bezpečnost účastníků. Pak nastupuje „mokrá“ varianta.

„Je účast povinná?“

Přihlášení na kurz je jen a pouze tvoje věc.
V rámci jednotlivých částí programu dbáme na svobodné rozhodnutí aktivitu neabsolvovat, případně ji přerušit.

„Budu mít co dělat během volného času? Nebudu se nudit? Co tam budem dělat?“

Nudit se nebudeš. Intenzivní rekreační režim k tomu nedává prostor. Klídek bude samozřejmě po jídle a (většinou) i v noci.
Program dopředu vyzradit nemůžeme, jen je třeba počítat s tím, že „Nemáš čekat nic mimořádného, ČEKEJ COKOLI!“

„Budem pořád závodit a soutěžit? Sportování mě neba.“

Program nebývá sestaven „a la“ sportovní soustředění. Pravda, občas bude potřeba popoběhnout, ale setkáš se i množstvím aktivit zcela odlišných – výtvarno, divadlo apod. Své místo bude mít i relaxace.

echo outdoor agency