echo outdoor - vávrovka lanový park

Provozní řád

echo outdoor agency - foto
 1. Provozovatelem Lanového parku Vávrovka (dále LPV) je outdoor agency echo (www.outdoor-echo.cz).
 2. Lezení na překážky bez doprovodu instruktora je zakázáno!
 3. Vstup na překážky je možný pouze po proškolení instruktorem LPV, pod jeho dozorem a po zakoupení vstupenky.
 4. Účastnící jsou povinni dodržovat pokyny instruktora a řídit se jimi. Pokud provozovatel zjistí, že účastníci porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny instruktora LPV, má právo ukončit program či vyloučit osobu (skupinu) z programu.
 5. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce, a to především: používat celotělový úvazek a jistící prostředky, před nástupem na překážku se vždy nechat zkontrolovat instruktorem a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit pomocí jistících prostředků.
 6. V areálu LPV je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol , drogy a jiné návykové látky. Programu v LPV se nesmějí účastnit osoby pod vlivem alkoholu a jiných drog. Účast v LPV nedoporučujeme těhotným ženám.
 7. Vstup se psy a jinými zvířaty je umožněn pouze po dohodě s provozovatelem. Je zakázáno volné pobíhání psů a jiných zvířat po LPV.
 8. Před lezením doporučujeme sundat šperky (prsteny, dlouhé řetízky), dlouhé vlasy svázat gumičkou do copu nebo je upevnit sponou.
 9. Před výstupem na překážky jsou lezci povinni odložit telefony, foťáky a jiné tvrdé předměty.
 10. Provozovatel LPV neručí za volně odložené děti, věci a cennosti.
 11. Jakoukoli závadu či problém oznamte prosím neprodleně instruktorovi LPV.
echo outdoor agency